از آشنایی شما خوشبختم خود من !!

گاهی دلت می خواهد از تمامی مشکلات پیش رویت فرار کنی ...

اما نمی شود که نمی شود...

باید باشی و ببینی زندگی را با همه فراز و نشیب هایش ...

و خودت را با دقت در تمام این موقعیت ها ببینی ...

و از خودت بپرسی این منم ؟؟

و تعجب کنی که حتی خودت را هم نمی شناختی !

بعد به خودت بگی:

از آشنایی شما خوشبختم خود من !!

 

 

/ 0 نظر / 36 بازدید