آرزوهای دست یافتنی...

روزهاست به آرزوهایم فکر می کنم ...

آرزوهای دست یافتنی و دست نیافتنی ام...

آرزوهایی که شب و روزهایم را مشغول رسیدن به آنها کرده ام...

امروز جرقه ای تازه در ذهنم خورد...

و سوالی که من را به فکر فرو برد...

من چقدر به دیگران در راه رسیدن به آرزوهایشان کمک کرده ام؟؟

و چقدر برای کمک به آنها از آنچه که در اختیار دارم هزینه کرده ام؟؟

از وقتم ...اعتبارم...فکرم ...و هر آنچه که دارم...

شاید اینگونه حداقل دستانم هموار کننده جاده ی رسیدن آنها به آرزو هایشان باشد...

 

/ 8 نظر / 152 بازدید
Roya kassiry

vaghean y haghighate...ghashang boOd...ama shayad khaili azmaha b in mozoo ahmiat nadim

raha

آره شاید...

عنوان

برای به دست آوردن باید ببخشی، کمک کنی، بدهی ... مهم نیست چقدر و چه چیز ....

روزي امام صادق(ع)به اصحابش فرمود:اگرفقط يك روزاززندگيتان باقي باشد چه ميكنيد؟يكي گفت:نماز.ديگري روزه...توبه ...استغفار...اداء دين وقرض...جمع اوري اموال..امام فرمود:من تمام آنروز را به مردم خدمت ميكنم.!!! كمك كردن به مردم دررسيدن به اهداف وآرزوهاي خوبشان،همان آرزوي انسانهاي خوب است.ازاينكه انسان خوبي هستي خوشحال باش رفيق!!!

raha

عاطقه جان ممنونم از خضورت همیشه شاد باشی

محبوبه

قربووووووووووووووووووووووووووونت برم.. عالی عالی عالی به خدا 1دونه ای.. دردونه ی منی بوس بوسی[ماچ]